fbpx

Jauniešu bezdarbs Latvijā – augstākais Baltijā

Eiropas Savienības statistikas pārvalde “Eurostat” pagājušonedēļ nāca klajā ar datiem par jauniešu bezdarbu.

Baltijas valstu reģionā augstākais jauniešu bezdarba līmenis bija Latvijā – 17.3% (Lietuvā – 14.5% un Igaunijā – 13.4%). Diemžēl bezdarba līmenim pēdējos gados ir tendence nedaudz pieaugt. Vienīgā no Baltijas valstīm, kurā bezdarba līmenis jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem samazinājās, ir Lietuva.

Augstākais jauniešu bezdarba līmenis ES valstu vidū ir Spānijā (Meliljā, Seūtā) – 69.1%. Zemākais – Vācijas reģionos (Augšbavārijā, Švābijā, Tībingenē) – zem 5 %. Visaugstākais jauniešu bezdarbs Latvijā ir bijis laika periodā no 2009.-2011. gadam, kad tas ir pārsniedzis 30% procentu robežu. No 2014. gada tas ir samazinājies un ir vidēji zem 20%. Latvijai iestājoties ES 2004. gadā, jauniešu bezdarba līmenis bija 20%, kas bija zemākais Baltijas valstu reģionu vidū.

Jauniešu bezdarba līmenis Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, %

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunietis nevar atrast darbu, protams, ir pieredzes trūkums, bet arī zemie izglītības rādītāji ir salīdzinoši augsti. Gandrīz 9% jauniešu ir nepabeigta pamata vai vidējā izglītība. Liela daļa uzsāk patstāvīgu dzīvi un mācības diemžēl vairs nav prioritāte, tāpēc daudzi jaunieši strādā maz atalgotu darbu, jo tā ir vienīgā iespēja kā izdzīvot vai arī dodas uz ārzemēm.

Pārmērīgi augstās ekspektācijas par algu, darbu un darba vidi kopumā, realitātē ir skarbs trieciens daudziem jauniešiem. Atklājās, ka 8h darba diena nav tik vienkārša, komunicēt ar klientiem ir jāprot un paralēli ikdienas pienākumiem vēl ir daudz jāapgūst un jāmācās arī mājās.

Lieliska iespēja kā gūt pirmo pieredzi un uzsākt savas karjeras gaitas, ir pieteikties kādai no plašajām prakses vietām gandrīz jebkurā jomā un specialitātē. Lielākā daļa prakses vietu ir apmaksātas, kā arī, ja jaunais darbinieks sevi ir veiksmīgi pierādījis, uzņēmējs var aicināt arī uz turpmāko sadarbību nākotnē.

Arī ES piedāvā programmu, kas veicinātu jauniešus iesaistīties darba tirgū – “Jauniešu garantijas”. Vairāk kā puse jauniešu, kas tajā iesaistījās, atrada darbu sev vēlamajā nozarē. Lielākais pieprasījums ir tādās profesijās kā zobārsta asistents, pavārs, liela interese ir par radošajām profesijām, kā, piemēram, frizieriem, fotogrāfiem u.c. Aptuvenās izmaksas uz vienu cilvēku ir 4000-5000 eiro. Programmas mērķis ir uzlabot jauniešu nodarbinātības līmeni, sniegt jaunas profesionālas izglītības iespējas un iesaistīt jauniešus strādāt dažādos uzņēmumos kā praktikantiem.

Diemžēl nākamgad Latvija zaudēs finansējumu šai jauniešu nodarbinātības programmai. Iemesls tam ir arī salīdzinoši pozitīvs – Latvijas bezdarba līmenis ir zem ES vidējā rādītāja, kas ir 20.3%. Pastāv iespēja, ka kādu daļu finansēs no valsts budžeta līdzekļiem. 2017. gadā tiks uzsākta jauna projekta realizācija, kuras mērķis ir riska grupu jauniešus (sociāli maznodrošinātus, trūcīgus, ar bērniem) motivēt pabeigt mācības, tādejādi nodrošinot Latvijas darba tirgu ar izglītotiem, mērķtiecīgiem un darbspējīgiem cilvēkiem.

Rakstu sagatavoja: Anna Ezera

Izmantotie informācijas avoti:
Centrālā statistikas pārvalde. 2016. gadā bezdarba līmenis Latvijā turpināja samazināties. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/notikumi/2016-gada-bezdarba-limenis-latvija-turpinaja-samazinaties-46136.html

EUROSTAT. Youth unemployment rate – % of active population aged 15-24 Available: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipslm80&plugin=1

EUROSTAT. Unemployment rates in EU regions ranged 2.1% to 31.3% Available: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8008016/1-27042017-AP-EN.pdf/6617d81f-e62f-4063-9393-a74703badad4

Latvijas Sabiedriskie mediji. Jaunieši darba tirgū: Izglītības trūkums kā sākums mazai algai un bezdarbam. Pieejams: http://www.lsm.lv/lv/raksts/ekonomika/zinas/jauniesi-darba-tirgu-izglitibas-trukums-ka-sakums-mazai-algai-un-bezdarbam.a203528/
Latvijas Sabiedriskie mediji. Latvija pēc 2018. gada zaudēs ES naudu jauniešu nodarbinātībai. Pieejams: http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/latvija-pec-2018.-gada-zaudes-es-naudu-jauniesu-nodarbinatibai.a234155/

LETA. Latvijā pērn bijis augstākais jauniešu bezdarba līmenis Baltijas valstīs. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/ekonomika_skaitlos/latvija-pern-bijis-augstakais-jauniesu-bezdarba-limenis-baltijas-valstis.d?id=48778109

Pievienot komentāru