fbpx

Nodokļu reforma 2018

Šī gada jūlijs nāk ar būtiskām izmaiņām Latvijas nodokļu politikā. Vadošā koalīcija ir vienojusies ieviest IIN (iedzīvotāju ienākuma nodokļa) likmes progresivitāti jeb pieaugumu pēc konkrētiem un fiksētiem ienākumiem. Latvijā ir izteikti liels trūcīgo un mazturīgo iedzīvotāju skaits, kā 8arī tie iedzīvotāji, kam ir nepieciešams papildus valsts atbalsts – pensionāri, ģimenes ar bērniem. Ir izveidojusies arī plaisa starp uzņēmējiem un valsti.

Reformas mērķis

Šāda veida nodokļu reforma stimulētu naudas plūsmu un atgriezeniskumu ar mērķi paaugstināt labklājības līmeni un radītu materiāla nodrošinājuma pamatu, piemēram, jaunajām ģimenēm bērnu nodrošināšanai, celtu valsts ekonomikas rādītājus. Protams, katrai reformai ir savi plusi un mīnusi, taču tas ir acīmredzami, ka Latvijas valsts nodokļu sistēma nav atbilstoša ne esošajām iedzīvotāju, uzņēmēju un pārējo sistēmu pamatfunkcionēšanas vajadzībām, ne arī ir jūtams reāls valsts ekonomikas un labklājības līmeņa kāpums.

Alga, alga, aldziņa

IIN likmes progresivitāte realitātē izskatītos sekojoši: darbinieka algai līdz 45 tūkstošiem gadā tiks piemērota 20% likme (šobrīd 23%), algai līdz 55 tūkstošiem – 23%, bet tie, kas saņems vēl vairāk (virs 55 tūkstošiem) sastapsies ar krietni paaugstinātu likmi – 31%.

Nodokļu reforma paredz 3 gadu laikā (2018-2020) neapliekamā minimuma pieaugumu no 200 līdz 250 eiro. Algām, kas būs lielākas par 1200 eiro netiks vairs piemērots neapliekamais minimums.

Ieguvēji un zaudētāji

Jā, iespējams pieaugs naudiņas apjoms makā, taču uz Eiropas Savienības pārējo valstu fona, Latvija neprogresē tik aktīvi un strauji, cik tas būtu nepieciešams un gaidāms, tāpēc pastāv liela iespējamība, ka reforma radīs nestabilitāti un pirmās plaisas jau ir parādījušās tagad, kad vēl ir gandrīz pusgads līdz reformas uzsākšanai 2018. gadā. Uzņēmēji negūst atbalstu, pēc pagājušā gada veiktās mikro uzņēmumu bloka sašūpošanas – uzticība ir krietni iedragāta. Nodokļu slogs ir neadekvāti smags, tāpēc arvien biežāk jaunie uzņēmēji uzsāk savu biznesu kaimiņzemēs, pašā valstī funkcionējošie uzņēmumi ļoti bieži sastopas ar situāciju, kad darbība ir jāpārtrauc uz nenoteiktu laiku.

Citu jomu iztrūkumu lāpīšana, kādai nozarei uzliekot lielākus nodokļus, nav ilgtermiņa risinājums. Šādi līdzekļi ir jāatrod valstij pārskatot un samazinot savus izdevumus. Reformas ieviešanas periodā ir iespējams kaut kāds progress, taču nekur nav dota garantija, ka pēc tās nesāksies būtiska ekonomikas lejupslīde.

Algām līdz 45 tūkstošiem eiro ir paredzēts samazināt IIN likmi par 3%. Attiecīgi šo procentu radītais iztrūkums valsts budžetā ir jākompensē un tas tiks darīts, palielinot azartspēļu nodokļu likmes, pakāpeniski turpinot paaugstināt akcīzes nodokli degvielai un tabakas izstrādājumiem.

Pēc pēdējiem notikumiem arī kādā citā valsts nozarē – veselības aprūpē, kur bija nepieciešams rast steidzami papildus finansējumu, izmaiņas jutīs gan darba devējs, gan arī darba ņēmējs, jo tiks paaugstinātas par pus procentpunktu sociālās iemaksas abām pusēm.

 attēls 1

attēls 2

Ģimenes ar bērniem tiek uzsvērtas kā lielākie ieguvēju šīs reformas rezultātā (skat. 1., 2. att.)

Arī pensionāriem tiek solīts pensiju pieaugums no minimālās pensijas 235 euro apmērā šobrīd (kaut arī ļoti liels procents pensionāru vispār dzīvo zem iztikas minimuma, kas ir no 40-130 euro šobrīd) līdz 300 euro lielas minimālās pensijas 2020. gadā.

Laiks rādīs vai šī reforma būs rezultatīva, taču arī piesardzībai finanšu jomā strādājošajiem ir būtiska. Iedzīvotājiem jāsāk apzināties uzkrājumu veidošanas nozīme un finansiālās drošības radīšana neparedzētiem gadījumiem jebkurā sociālajā statusā esot un kopš tā brīža, kad ir parādījušies pirmie stabilie ienākumi.

Rakstu sagatavoja: Anna Ezera

Izmantotie informācijas avoti:

Latvijas Republikas Finanšu ministrija. Nodokļu reforma. Kādas izmaiņas un ieguvumi sagaidāmi? Pieejams: http://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu_reforma/kadas_izmainas_un_ieguvumi_sagaidami_/

Ķezbere, Z. Inforgrafika: Kādu algu saņemsim pēc nodokļu reformas. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/infografika-kadu-algu-sanemsim-pec-nodoklu-reformas.d?id=48998343

Sildniks, J., Žukova, K. Latvijā ieviesīs progresīvo IIN likmi. Pieejams: http://www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/latvija-ieviesis-progresivo-iin-likmi.d?id=48985061

 

Pievienot komentāru