Bērnu aprūpētājs (diennakts) (182 skatījumi)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina

bērnu aprūpētāja (diennakts) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:  Nodrošināt iestādes bērniem un jauniešiem viņu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociālo audzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
 • vēlama praktiskā darba pieredze,
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • prasme organizēt bērnu un jauniešu grupas darbību, bērnu un jauniešu dienas režīmu, radošo darbību, bērnu un jauniešu attīstību veicinošus pasākumus,
 • elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
 • prasme izprast vecumposmu īpatnības, pārzināt dažādas audzināšanas un audzināšanas metodes, kā arī izprast vides ietekmi uz bērnu un jauniešu personības veidošanos,
 • prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem un jauniešiem.

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi dzīvoklī,
 • veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, izglītot bērnus un jauniešus par nepieciešamību sakopt istabu un apkārtni, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās, veicināt zināšanu apguvi par drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām mājās,
 • pavadīt bērnus un jauniešus braucienā uz pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām, dažādu pasākumu apmeklējumos,
 • atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam organizēt un kontrolēt bērnu un jauniešu ģērbšanās, mazgāšanās un higiēnas prasību ievērošanu,
 • savas maiņas laikā veikt dzīvokļa koplietošanas telpu mitro apkopi atbilstoši sanitārajām normām.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
 • stundas tarifa likme 2.777 EUR/stundā,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu apūpētāja (diennakts) amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90011585261