fbpx

Tiesvedību nodaļas galvenais juriskonsults

Vakance šobrīd nav aktuāla

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
izsludina atklātu konkursu uz Juridiskā departamenta Tiesvedību nodaļas
galvenā juriskonsulta amatu uz nenoteiktu laiku

 

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (Possessor) ir lielākais valsts nekustamo īpašumu pārdevējs, viens no vadošajiem valstij piederošo kapitāla daļu pārvaldītājiem, kā arī vienīgais valsts dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu pārvaldītājs Latvijā. Kopš dibināšanas 1994.gadā Possessor ir strādājis ar teju 10 tūkstošiem valsts īpašuma objektu – valsts uzņēmumiem, statūtsabiedrībām vai kapitālsabiedrībām, kapitāla daļām, nekustamiem īpašumiem – zemesgabaliem, ēkām un dzīvokļu īpašumiem, cita starpā, iegūstot ilgstošu sadarbības pieredzi ar starptautiskiem konsultantiem un investoriem valstiski svarīgos un vērienīgos projektos.

Savas ikdienas darbības ietvaros Possessor nodrošina arī tās meitas sabiedrību LAS “Reverta”,  SIA “REAP” un SIA “FeLM” pārvaldīšanu, restrukturizāciju un atsavināšanu.

Ja esi savas jomas profesionālis un esi gatavs jauniem izaicinājumiem Possessor Juridiskā departamenta Tiesvedību nodaļas galvenā juriskonsulta amatā, aicinām pievienoties mūsu komandai!

Prasības kandidātiem:

 1. ir iegūta augstākā akadēmiskā/profesionālā juridiskā izglītība – maģistra grāds tiesību zinātnēs vai akadēmiskā augstākā akadēmiskā izglītība  vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (jurista kvalifikācija);
 2. praktiskā darba pieredze juriskonsulta vai jurista amatā (tajā skaitā civilprocesā, administratīvajā procesā un tiesību aktu projektu izstrādē);
 3. vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze tiesvedības procesos;
 4. teicamas analītiskās spējas;
 5. augsta atbildības sajūta, entuziasms, godprātība un patstāvība amata pienākumu izpildē;
 6. teicamas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes, kā arī prasme izteikt un argumentēt viedokli mutiski un rakstveidā;
 7. labi pārzina darba izpildei nepieciešamos normatīvos aktus un tiesu praksi, kā arī prot pielietot praksē teorētiskās zināšanas;
 8. spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un operatīvi risināt sarežģītus jautājumus;
 9. spēja strādāt patstāvīgi paaugstinātās intensitātes apstākļos, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem;
 10. teicamas valsts valodas zināšanas;
 11. labas angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī; vēlamas arī krievu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Possessor visās tiesu instancēs administratīvajās lietās un civillietās;
 • pārstāvēt Possessor kriminālprocesos un administratīvo pārkāpumu lietās;
 • sagatavot pieteikumus, prasības pieteikumus, paskaidrojumus, blakus sūdzības, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības un citus ar tiesvedībām saistītos procesuālos dokumentus;
 • sagatavot valdes lēmumu projektus un sniegt juridisko atbalstu valdei lēmumu pieņemšanā;
 • sniegt vadībai izvērtējumus par tiesiskā regulējuma jautājumiem, konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiska rakstura nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • sniegt juridisko atbalstu citām struktūrvienībām;
 • risināt sarežģītus problēmjautājumus, sagatavot dažādus juridiska rakstura atzinumus, līgumus un vēstules.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Curriculum Vitae;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams);
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • iespēju augt profesionālajā jomā un veicināt uzņēmuma sekmīgu darbību un attīstību;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • darbu labiekārtotās biroja telpās Rīgas centrā;
 • ikmēneša atalgojumu intervālā no 1 500 līdz 1 600 euro (bruto).
 • citas sociālās garantijas.

 

Dokumentus aicinām iesniegt, līdz 2021.gada 17.jūnijam plkst.17.00 nosūtot tos uz e-pastu personals@possessor.gov.lv.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Uzziņas: tālr. 67 021 350; e-pasts: Kristine.Muzikante@possessor.gov.lv

 

Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, persona saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu apstrādei un glabāšanai Possessor datu bāzē. Datu apstrādes un glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām. Ja kandidāts netiks pieņemts darbā, personas dati tiks dzēsti pēc 3 mēnešiem, kad tiks pabeigta atlase uz noteikto amatu, ja vien kandidāts nebūs izteicis piekrišanu datu uzglabāšanai. Savu piekrišanu datu apstrādei pretendents var atsaukt rakstveidā nosūtot to uz e-pastu personals@possessor.gov.lv.

 • Šī vakance vairs nav aktuāla!
Dalīties ar šo vakanci
Informācija par darba devēju
 • Atrašanās vieta Rīga
 • Precīza adrese Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
 • Reģistrācijas numurs 40003192154
Sazināties ar uzņēmumu