Grāmatvedis/-e (308 skatījumi)

Gaujas iela 17, Rīga, LV-1026
2. jūlijs, 2019

Valsts policijas Finanšu pārvaldes Grāmatvedības biroja Norēķinu ar personālu uzskaites nodaļas grāmatvedis/-e (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 765,- EUR līdz 880,- EUR;
 • sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei;
 • pastāvīgu darbu Rīgā.

Vispārējie darba pienākumi:

 • veikt darba samaksas aprēķinu noteikto Valsts policijas struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem;
 • amata pienākumu kompetences ietvaros savlaicīgi veikt informācijas ievadīšanu resursu vadības sistēmā Horizon, veicot nepieciešamos aprēķinus un izmaksu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 • sekot līdzi darba samaksas attaisnojuma dokumentu informācijas un noformēšanas pareizībai un nepieciešamības gadījumā informēt par to dokumenta sagatavotāju;
 • regulāri sekot līdz Valsts ieņēmu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) par izmaiņām nodarbināto algas nodokļu grāmatiņās un savlaicīgi veikt attiecīgās izmaiņas resursu vadības sistēmā Horizon;
 • sagatavot darba samaksas izmaksas sarakstus un darba samaksas aprēķina izdrukas;
 • sagatavot maksājumu uzdevumus ieturējumu no darba samaksas pārskaitīšanai nodarbinātajiem;
 • sagatavot visa veida izziņas, vēstules par darba samaksu un ieturējumiem no darba samaksas;
 • veikt citus uzdevumus pēc vadības norādījumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un kompetences:

 • augstākā izglītība;
 • labas teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • precizitāte, prasme risināt problēmsituācijas, analītiska domāšana, labas komunikācijas prasmes;
 • pieredze grāmatveža amatā valsts pārvaldes iestādē vai pašvaldībā un pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu Horizon tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labi attīstītas kompetences: darbs komandā, iniciatīva, komunikācija, orientācija uz klientu, plānošana un organizēšana, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, atsaucība, ētiskums.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi daiga.augstmane@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67014035.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040