fbpx

Informācijas sistēmu attīstības sektora vecākais speciālists

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Plānošanas un kontroles nodaļas Informācijas sistēmu attīstības sektora vecākais speciālists

 

Profesijas kods – 251102

Vispārējie darba pienākumi:

 • atbilstoši savai kompetencei sistēmiski veikt ekspluatācijā esošo Valsts policijas, Valsts policijas izmantojamo IeM Informācijas centra pārziņā esošo IS u.c. IS funkcionālo analīzi, gatavot un sniegt IS turētājam priekšlikumus IS funkcionalitātes pilnveidošanai, programmatūras kļūdu, kodifikatoru u.c. nepilnību labošanai tajās;
 • piedalīties IKT risinājumu izveides un pilnveides ideju izvērtēšanā, Izmaiņu pieprasījumu, Tehnisko specifikāciju, Programmatūras prasību spefikāciju u.c. dokumentācijas  projektu izstrādē, t.sk. šo dokumentu izstrādes darba grupās, izvērtēšanā un saskaņošanā,  IKT risinājumu un tajos veikto izmaiņu testēšanā un atzinumu par testēšanas rezultātiem sagatavošanā;
 • analizēt Valsts policijas nodarbināto – IS lietotāju vajadzības, vērtēt esošo IKT risinājumu funkcionalitāti, to lietošanas ērtumu un pielietojamību šo vajadzību apmierināšanai, un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā  sagatavot un iesniegt priekšlikumus iekšējo biznesu procesu pārskatīšanai vai IKT risinājumu pilnveidošanai;
 • pēc nepieciešamības vai saskaņā ar norādījumu kompleksi analizēt konkrētus biznesa procesus Valsts policijā, sniegt priekšlikumus par to attīstības, pilnveidošanas nepieciešamību un iespējām, izmantojot Valsts policijai pieejamos esošos vai veidojot jaunus IKT risinājumus;
 • pēc nepieciešamības sagatavot un sniegt atzinumus par Iekšlietu ministrijas, citu institūciju, kā arī Valsts policijas struktūrvienību sagatavoto dokumentu projektiem, kas skar informācijas apstrādes jomu, izmantojot IKT rīkus un risinājumus, vai piedalīties šādu dokumentu izstrādes darba grupās, sniegt konsultācijas Valsts policijas nodarbinātiem par Valsts policijai pieejamiem IKT risinājumiem un, atbilstoši savai kompetencei, par datu apstrādes kārtību, izmantojot tos.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā juridiskā vai tehniskā (datorzinātnēs) izglītība;
 • analītiskā domāšana un iniciatīva, kā arī spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • izpratne par valsts pārvaldes procesiem un Valsts policijas funkcijām;
 • Valsts policijas un citu valsts pārvaldes institūciju darba specifikas un to uzturamo informācijas sistēmu darbības mērķu pārzināšana;
 • zināšanas par informācijas sistēmu izstrādes projektu vadību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, MS Excel, PowerPoint, darbības interneta vidē, ar Valsts policijā lietotām informācijas apstrādes programmām un informācijas sistēmām;
 • vismaz 3 gadu darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās (vai citās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs) amatos, kas saistīti ar IKT risinājumu lietošanu vai pārvaldību, vai iepriekšējā pieredze informācijas sistēmu izstrādes, uzturēšanas un / vai attīstības jomā;
 • uz pretendentu nav attiecināmi likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Piedāvājam:

 • stabilu darbu, pilnas slodzes darba laiku;
 • atalgojumu no 900,00 EUR līdz 1097,00 EUR, atbilstoši  19.4. amata saimei, V līmenis un 13.mēnešalgu grupa;
 • draudzīhu un atsaucīgu kolektīvu;
 • mūsdienīgu darba vidi.

Darba vietas adrese: Rīga (2 vakances)

Pieteikšanās termiņš – 2021.gada 5.februāris

Motivētu pieteikuma vēstuli, ar īsu redzējumu par būtiskākajām problēmām Valsts policijas lietojamo IKT risinājumu lietošanā un pārvaldībā Valsts policijā un priekšlikumiem to risināšanā, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vp.gov.lv , informācija pa tālruni 67075277.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Pieteikties vakancei
Dalīties ar šo vakanci
Informācija par darba devēju
 • Atrašanās vieta Latvija
 • Reģistrācijas numurs 90000099040
Sazināties ar uzņēmumu