IT tīkla administrators/-e (359 skatījumi)

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Nodrošinājuma nodaļas

IT tīkla administratora amatu

 uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • administrēt iestādes datortīklu un tā lietotājus;
 • nodrošināt iestādes lokālā datortīkla pieslēgumus pie ārējiem tīkliem;
 • kontrolēt datorprogrammu lietošanu;
 • kontrolēt darbinieku mobilo telefonu sarunu izmaksu atbilstību apstiprinātajiem limitiem;
 • plānot un organizēt datortehnikas, biroja tehnikas un mobilo telefonu profilaktisko apkopi, remontu, uzskaiti un utilizāciju;
 • regulāri veikt datu rezerves kopijas;
 • sagatavot tehniskās specifikācijas datu apstrādes tehnikas un datorprogrammu iegādei.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālām mācībām;
 • pieredze IT un datu bāžu administrēšanā;
 • pieredze darbā ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī (Windows 9x / ME / XP, Windows NT / 2000, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista / 7, Xen, VirtualBox, VMWare, Mac OS X);
 • izpratne par datortīkla uzbūves principiem, IP tīklu uzbūvi, rezerves kopiju veidošanu;
 • sapratne par datora diagnosticēšanas un remonta iespējām;
 • pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 •  “B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Amats ir klasificēts 19.5. saimes IIIA līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 16.novembrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90009222536