Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists/-e (777 skatījumi)

Rīga, LV-1026
5. novembris, 2019

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Juridiskā biroja Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas jurists/-e

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
 • mēnešalgu atbilstoši darbinieka kategorijai – no 940,- EUR līdz 1120,- EUR (pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes termiņa beigām);
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas.

Vispārējie darba pienākumi:

 • izstrādāt dažāda veida civiltiesisku līgumu, sadarbības līgumu un vienošanās projektus;
 • izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sūdzības un sagatavot atbilžu vai administratīvo aktu projektus;
 • sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu, apelācijas sūdzību, blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, paskaidrojumu un iesniegumu projektus civillietās un administratīvajās lietās, kurās Valsts policija ir lietas dalībnieks
 • piešķirto pilnvaru ietvaros pārstāvēt Valsts policijas intereses iestādēs, citās institūcijās un tiesās, izpildot patstāvīgi attiecīgās procesuālās darbības noteiktajos termiņos;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas, atzinumus, skaidrojumus amatpersonām un darbiniekiem par Valsts policijas darbību reglamentējošiem jautājumiem.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (jurista profesionālā kvalifikācija) (atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim);
 • vēlama pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem, līgumu un atzinumu sagatavošanā;
 • zināšanas un pieredze administratīvo aktu izstrādē;
 • zināšanas un pieredze tiesvedības procesos;
 • labas analītiskās spējas, spēja paust un aizstāvēt savu viedokli;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Darba vietas adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi jb@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67075534.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040