fbpx

Kārtības policijas nodaļas Inspektors (13.3. saime, IA līmenis)

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes

Liepājas  iecirkņa Kārtības policijas nodaļas

Inspektors (13.3. saime, IA līmenis)

5 vakantas amata vietas

(VALSTS AMATPERSONAS AMATS AR SPECIĀLO DIENESTA PAKĀPI)

http://www.vp.gov.lv/esipolicists

 

Profesijas kods – 3355 13

Galvenie amata pienākumi:

 • apkalpo ar pavēli apstiprinātu teritoriju, kurā pilda dienesta pienākumus, veicot pasākumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā un atklāšanā;
 • veic vispārējo un individuālo preventīvo darbu;
 • uzsāk un nodrošina lietvedību administratīvo pārkāpumu lietā;
 • veic iedzīvotāju pieņemšanu;
 • izskata personu iesniegumus un pieņem nepieciešamos procesuālos lēmumus;
 • veic normatīvajos aktos regulētās darbības nelikumīgu medību un zveju apkarošanai;
 • veic pasākumus satiksmes drošības uzraudzībā;
 • izbrauc uz notikuma vietu un noziedzīga nodarījuma konstatēšanas gadījumā var uzsākt kriminālprocesu un veikt sākotnējās izmeklēšanas darbības;
 • neatliekamos gadījumos, saņemot informāciju par noziedzīgu nodarījumu, uzsāk kriminālprocesu un veic sākotnējās izmeklēšanas darbības;
 • procesa virzītāja (izmeklētāja) uzdevumā veic procesuālās darbības kriminālprocesā;
 • uzsāk un veic resoriskās pārbaudes.

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciāljām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;
 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis, izglītības tematiskā joma – tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);
 • zināšanas informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās lietošanas līmenī;
 • valsts valodas zināšanas līmenis – C līmeņa 2.pakāpe;
 • vēlama divu svešvalodu zināšana (profesionālie termini, verbālās un rakstiskās komunikācijas prasmes);
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšana.

Piedāvājam:

 • dienesta vietu ar pilnas slodzes summēto dienesta pienākumu izpildes laiku;
 • mēnešalgu no 1001,00 EUR (zemākā mēnešalga bruto) līdz 1122 EUR (mēnešalgas apmērs var mainīties atbilstoši iestādes vadītāja noteiktajiem kritērijiem);
 • vispārīgās un speciālās piemaksas (tiek noteiktas atbilstoši normatīvajos aktos reglamentētajai kārtībai un apmēriem);
 • normatīvajos aktos reglamentētās sociālās garantijas;
 • interesantu un dinamisku darbu;
 • kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • profesionālo izaugsmi.

Dienesta vieta:   Bāriņu iela 3, Liepāja

Pieteikšanās termiņš: 18.09.2020.

Pieteikuma vēstuli, kurā kandidāts detalizēti apraksta savu motivāciju, izpratni par izvēlēto amatu un Iestādes funkcijām (uzdevumiem), kā arī sniedz pašnovērtējumu un  argumentē savu piemērotību dienestam, Dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), atbilstoši Europass CV standartam un sludinājumā minētās izglītības apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@kurzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 63404641.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Bāriņu iela 3, Liepāja, LV-3401.

 

! Kandidātu ar augstāko izglītību, kuru pieņem dienestā Valsts policijā un kurš nav ieguvis profesionālo izglītību Valsts policijas koledžā, Valsts policijas Policijas skolā vai Latvijas Policijas akadēmijā, pārbaudes termiņa laikā ar iestādes vadītāja rīkojumu nosūta uz Valsts policijas koledžu (Ezermalas iela 10, Rīga, LV-1014) profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati” apgūšanai (6 mēneši).

Pieteikties vakancei
Dalīties ar šo vakanci
Informācija par darba devēju
 • Atrašanās vieta Latvija
 • Reģistrācijas numurs 90000099040
Sazināties ar uzņēmumu