Nodaļas vadītājs/-a (418 skatījumi)

Vestienas iela 4 Rīga, LV-1035
17. maijs, 2019

Valsts policija, ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura atbilstoši kompetencei īsteno valsts politiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībā, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībā.

Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja Transporta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas vadītājs/-a (darbinieka vakance uz noteiktu laiku)

Profesijas klasifikatora kods – 1349 11

Amata mērķis:

Plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja Transporta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas (turpmāk – Nodaļa) darbu, reglamentā noteikto uzdevumu izpildi, organizēt Nodaļas materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu.

Vispārējie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt Nodaļas darbu, tā reglamentā noteikto uzdevumu izpildi;
 • organizēt un kontrolēt Nodaļas materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu;
 • saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saskaņot pavēles un citus ar transportlīdzekļu ekspluatāciju un to apkalpojošo personālu saistītus dokumentus, kā arī pilnveidot Nodaļas tiesisko reglamentāciju;
 • savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus un priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem;
 • plānot, vadīt un organizēt sev tiešā pakļautībā esošo nodarbināto darbu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un kompetences:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze Valsts policijas vai citas tiesībsargājošās iestādes vadošā amatā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodu zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana teicamā līmenī;
 • labi attīstītas kompetences: attiecību veidošana un uzturēšana, darbinieku motivēšana un attīstīšana, komandas vadīšana, konceptuālā domāšana, orientācija uz attīstību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadīšana, plānošana un organizēšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību un ētiskums;
 • II kategorija pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Piedāvājam:

 • stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
 • mēnešalga (bruto)  no EUR 1064,- līdz EUR 1224,-;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas.

Darba vietas adrese: Vestienas iela 4 Rīga, LV-1035.

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi  edgars.indrikovs@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67075089.

Sazināsies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija, kontaktinformācija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040