Noliktavas vadītājs (1070 skatījumi)

Rīga, Tvaika iela 7a
28. augusts, 2019

Обязанности:

 • Организовывать работу склада и сотрудников;
 • Грамотно размещать товар на складе;
 • Участвовать при погрузке/разгрузке/комплектации товара (вместе с подчиненными);
 • Принимать заказы от менеджеров и распределять на сборку;
 •  Обеспечивать своевременную приемку товаров/отгрузку заказов/приемку возвратов;
 •  Обеспечивать правильный и своевременный документооборот (проставление статусов в WMS 1C);
 • Участвовать в оптимизации процессов в работе 1С, предлагать свои варианты улучшения процесса документооборота;
 • Организовывать и участвовать в инвентаризациях.

Требования:

 • Уверенный пользователь ПК, MS Office (Word, Excel), 1C, WMS 1C;
 • Знать товарно-сопроводительную документацию;
 • Желание работать на результат, инициативность, способность к самостоятельной работе;
 • Умение договариваться с людьми.

Мы предлагаем

 • Место работы: г. Рига, ул. Твайка 7а
 • Официальное оформление по ТК;
 •  Стабильная ЗП от 900 EUR нетто
 • График работы 5/2.

Pienākumi:

 • Nodrošināt pareizu un savlaicīgu dokumentu apgrozību (statusu noteikšana WMS 1C);
 • Organizēt darbinieku un noliktavas darbu;
 • Optimāli izvietot preces noliktavā;
 • Piedalīties preču (kopā ar padotajiem) iekraušanā / izkraušanā / preču komplektēšanā;
 • Pieņemt pasūtījumus no menedžeriem un nodrošināt preču komplektēšanu;
 • Nodrošināt savlaicīgu preču pieņemšanu / pasūtījumu nosūtīšanu / atgriešanas pieņemšanu;
 • Piedalīties procesu optimizācijā 1C, piedāvāt savas idejas dokumentu apgrozības procesa uzlabošanai;
 • Organizēt un piedalīties inventarizācijā.

Prasības:

 • Jāpārzina pievienotā dokumentācija;
 • Pārliecināts datora lietotājs, MS Office (Word, Excel), 1C, WMS 1C;
 • Vēlme strādāt rezultatīvi, iniciatīva, spēja strādāt patstāvīgi;
 • Spēja vienoties ar cilvēkiem.

Mēs piedāvājam:

 • Darba vieta: Rīga, Tvaika iela 7a
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 • Stabils atalgojums, 900 EUR neto
 • Grafiks 5/2.

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu dc@amb-fashion.de vai zvanīt uz tel.nr. 29241233

Konkursa termiņš līdz 26.09.2019