fbpx

Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (1450 skatījumi)

Rīga
6. novembris, 2019

Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla uzskaites un lietvedības biroja Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (viena vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • mēnešalgu no 765,- EUR līdz 880,- EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei

Vispārējie darba pienākumi:

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros sagatavot pavēļu projektus par   pieņemšanu dienestā un darbā, pārcelšanu amatā, atvaļināšanu no dienesta un atbrīvošanu no darba, atvaļinājumu piešķiršanu, par apbalvošanu un citu pavēļu projektus, kas attiecas uz amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu un darbinieku darba tiesiskajām attiecībām.
 • pārbaudīt pavēļu projektu atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem,   kā arī ievērojot noteikto lietvedības kārtību un valsts valodas lietošanas prasības.
 • sagatavot Valsts policijas pavēļu izrakstus atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumiem, kā arī ievērojot noteikto lietvedības kārtību un valsts valodas lietošanas prasības.
 • iepazīstināt visus Valsts policijas Personāla pārvaldes nodarbinātos ar lietvedības noteiktajā kārtībā reģistrētiem Valsts policijas noteikumiem, reglamentiem, pavēlēm, lēmumiem, cirkulāriem, nosūtot tos elektroniski uz katra nodarbinātā e-pasta adresi.
 • regulāri sistematizēt iereģistrētās pavēles, lēmumus pēc to veidiem (pavēles par atvaļinājumiem, personālsastāva pavēles, pavēles par apbalvošanu, pavēles par dienesta laika pagarināšanu, lēmumi par atvaļināšanu no dienesta u.c.).
 • savas kompetences ietvaros nodrošināt Valsts policijas Personāla pārvaldes kompetencē esošās korespondences iesniegšanu Valsts policijas Personāla pārvaldes vadībai, kā arī dokumentu projektu virzīšanu Valsts policijas priekšniekam parakstīšanai.
 • nodrošināt procesu saistībā ar apbalvojumu piešķiršanu.
 • nepieciešamības gadījumā aktualizēt Personāla pārvaldes nodarbināto tālruņu sarakstu Valsts policijas iekšējā mājas lapā www.intranet.vp.gov.lv.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze darbā personāla vadības jomā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, Excel, PowerPoint.;
 • valsts valodas prasmes (ja latviešu valoda nav dzimtā) – C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe);
 • pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba vietas adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam) un motivācijas vēstuli sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67075549.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040