Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (557 skatījumi)

Rīga
20. jūnijs, 2019

Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla uzskaites un lietvedības biroja Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (viena vakance uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darbu valsts pārvaldes iestādē uz pilnu slodzi;
 • mēnešalga pirms nodokļu nomaksas no 765,- EUR līdz 880,- EUR;
 • sociālās garantijas;
 • mācību iespējas profesionālajai izaugsmei;
 • pastāvīgu darbu Rīgā.

Vispārējie darba pienākumi:

 • sagatavot visus nepieciešamos dokumentus dienesta/darba gaitas fiksēšanai un realizācijai;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros sagatavot pavēļu un lēmumu projektus, izziņas, vēstules un citus dokumentus, kas attiecas uz amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu un sagatavot dokumentu projektus, atbildot uz citu iestāžu un institūciju, kā arī Iekšlietu ministrijas pieprasījumiem, kas skar Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu;
 • savas kompetences ietvaros veikt personāla uzskaites un amatpersonu dienesta gaitas uzskaites informācijas ievadi un ievadītās informācijas kontroli resursu vadības sistēmā HORIZON;
 • sagatavot atskaites par lietvedībā esošo struktūrvienību personāla uzskaiti, kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu;
 • veikt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm un darbinieku, ar kuriem noslēgts darba līgums, personu lietu noformēšanu;
 • nodrošināt lietvedībā atrodošos personu lietās esošo materiālu un informācijas regulāru papildināšanu un saglabāšanu atbilstoši amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitai;
 • sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros Valsts policijas struktūrvienību nodarbinātajiem personāla uzskaites un lietvedības jautājumos.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze darbā personāla vadības jomā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru – MS Word, Excel, PowerPoint.;
 • valsts valodas prasmes (ja latviešu valoda nav dzimtā) – C1 (augstākā līmeņa 1.pakāpe);
 • pieredze darbā valsts pārvaldes iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba vietas adrese: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

Dzīves gājuma aprakstu (CV) (atbilstoši Europass CV standartam) un motivācijas vēstuli sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: cv@vp.gov.lv, informācija pa tālruni 67075549.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija: Čiekurkalna 1.līnija, k-4, Rīga, LV-1026.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040