Plānošanas nodaļas vecākā/-ais eksperte/-s metodiskajos jautājumos (122 skatījumi)

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas

vecākā eksperta metodiskajos jautājumos amatu

 uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt normatīvos dokumentus un vadlīnijas metodikas un audzināšanas jomā ;
 • izstrādāt un aktualizēt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības programmas, analizējot un vērtējot mācību procesu un tā rezultātus;
 • sniegt metodiskos norādījumus programmu īstenošanā un uzlabošanā;
 • izvērtēt un saskaņot speciālās mācību programmas;
 • vadīt metodisko komisiju;
 • nodrošināt metodisko materiālu un mācību līdzekļu apzināšanu, sagatavošanu un sistematizēšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālām mācībām;
 • darba pieredze izglītības iestādē (vismaz trīs gadi);
 • pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā (vismaz pieci gadi);
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • angļu valodas zināšanas (vismaz 70 punkti ALCPT), vēlamas citu svešvalodu zināšanas;
 • “B”kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pieredze darbā ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • vēlama pieredze militārā jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Amats ir klasificēts 35. saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 15.oktobrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90009222536