Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists/-e (174 skatījumi)

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālista amatu

 uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un vadīt sabiedrības informēšanas pasākumus par iestādes darbību;
 • izstrādāt stratēģiskās komunikācijas plānu, koordinēt un kontrolēt tā īstenošanu;
 • apkopot un aktualizēt informāciju mājas lapā, uzturēt komunikāciju sociālajos tīklos;
 • sagatavot atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju jautājumiem, kas saistīti ar iestādes darbību;
 • piedalīties iestādes reprezentatīvo un informatīvo materiālu sagatavošanas procesā;
 • organizēt un koordinēt iestādes iekšējos un ārējos korporatīvos pasākumus;
 • organizēt un koordinēt iestādes un ārvalstu sadarbības projektus un pasākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālām mācībām;
 • pieredze sabiedrisko attiecību jomā (vismaz trīs gadi);
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • angļu valodas zināšanas (vismaz 80 punkti ALCPT), vēlamas citu svešvalodu zināšanas;
 • “B”kategorijas autovadītāja apliecība;
 • pieredze darbā ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā;
 •  labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Amats ir klasificēts 24. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 835 līdz 1190 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2018.gada 15.oktobrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90009222536