Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vecākais/-ā eksperts/-e mācību jautājumos (267 skatījumi)

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz

Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas

vecākā eksperta mācību jautājumos amatu

uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

  • izstrādāt gada galveno pasākumu plāna projektu, sagatavot mācību procesa rīkojuma projektu;
  • koordinēt jaunsargu dalību Aizsardzības ministrijas, tās pakļautības iestāžu, sadarbības iestāžu (tai skaitā ārvalstu) organizētajos pasākumos;
  • sagatavot atskaites un pārskatus atbilstoši savai kompetencei;
  • vērtēt un analizēt Jaunsardzes un informācijas centra organizētos pasākumus, sniegt nepieciešamo atbalstu;
  • vadīt un koordinēt jaunsargu pašpārvaldes darbību;
  • pārbaudīt un iesniegt apstiprināšanai nodarbību sarakstus;
  • kontrolēt nodarbības un pasākumus savas kompetences ietvaros;
  • administrēt skolvadības programmu e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–     nozarei atbilstoša akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;

–     darba pieredze izglītības iestādē vismaz trīs gadi;

–     pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā vismaz trīs gadi;

–     pieredze normatīvo aktu izstrādē;

–     angļu valodas zināšanas (vismaz 70 punkti ALCPT);

–     vēlamas papildus svešvalodu zināšanas;

–     spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;

–     plānošanas un organizēšanas prasmes;

–     prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

–     B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Amats ir klasificēts 35. saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 22.martam. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu –  Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tālruņi uzziņām: 67335363,  67335370, 67335351.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90009222536