PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS/-E (206 skatījumi)

Jelgava, Viskaļu 78B
26. jūnijs, 2019

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši pasūtītāju un būves lietotāju prasībām,ievērojot būvniecības normatīvos aktu un izmaksu definētos ierobežojumus, tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, projektu tehnisko risinājumu un dokumentācijas kvalitātes pārbaudes nodrošināšana izstrādes gaitā un pirms nodošanas pasūtītājam
 • sagatavot nepieciešamos ēku apdares plātņu un to stiprināšanas konstrukciju ražošanas
  rasējumus, ražošanas uzdevumus un mašīnapstrādes failus atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai, arhitekta vai pasūtītāja iesniegtajam ēkas fasādes dalījumam
 • veikt konstruktīvos aprēķinus, izstrādāt inženiertehniskos priekšlikumus, izstrādāt darba
  rasējumus saskaņošanai ar pasūtītāju, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu
  definētos ierobežojumus
 • veikt elementu rasējumu detalizāciju, piemērot izstrādājumu statiskās slodzes aprēķinus
 • nodrošināt projekta tehniskās dokumentācijas noformējumu un apkopojumu, dokumentu
  arhivēšanu pēc projekta noslēguma

Prasības:

 • profesionālā/augstākā izglītība būvniecībā
 • ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze konstruktora vai būvniecības projektētāja amatā, vēlama darba pieredze fasāžu industrijā Lielbritānijā
 • labas datora prasmes (MS Office, AutoCad, Tekla, pieredze darbā ar statiskās slodzes aprēķina programmatūrām)
 • spēja orientēties tehniskajā dokumentācijā, prasme veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus,
  precizitāte,
 • kompetenta, ar augstu atbildības sajūtu apveltīta inteliģenta personība ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos, ar analītisku domāšanu un sistemātisku pieeju procesu pilnveidošanā
 • labas latviešu valodas zināšanas runā un rakstos, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • iespēja darba izpildījumam īslaicīgos komandējumos un darba braucienos ārvalstīs
 • labas saskarsmes prasmes, spēja uzklausīt kolēģu argumentus un pamatot savu viedokli
 • spēja ievērot informācijas konfidencialitāti, emocionāls briedums

Piedāvājam:

 • darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku
 • atalgojumu (EUR 1800-2400 pirms nodokļu nomaksas mēnesī) un sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Plānotais darba uzsākšanas laiks no 02.09.2019.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim:
Ja pilnībā atbilstat visām prasībām, amata pretendentus lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 26. jūlijam,
CV un pieteikuma vēstuli nosūtot uz e-pastu: personnel@skontogroup.com, vai Viskaļu 78B, Jelgava, LV – 3008 ar norādi: pieteikums konkursam „Projektēšanas inženieris”

Nolūkā nodrošināt pretendentu iesniegto personas datu korektu apstrādi, informējam, ka:
1. Personāla speciālists apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus sākotnējā atlases
procesa vajadzībām, lai izvērtētu pretendenta iespējamību ieņemt konkrēto

amatu, un netiks izpausti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un
apjomā.
2. Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti līdz konkrētā amata konkursa
noslēgumam, bet ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Pēc šī termiņa beigām
Jūsu iesniegtie personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti.
3. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko
viņš norāda un iesniedz atlases procesā.

Pretendenta veikta personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par viņa
piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie iesniegti.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 40203099258