fbpx

SERTIFICĒTS ĀRSTS (257 skatījumi)

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde
VALMIERĀ piedāvā darbu

SERTIFICĒTAM ĀRSTAM

Darba pienākumi:

 • Organizēt ārstniecības personāla medicīnisko profesionālo sagatavošanu. Plānot un kontrolēt ārstniecības personāla sertifikāciju, resertifikāciju un kvalifikācijas celšanas apmācību;
 • Pārzināt medicīniskā ekipējuma glabāšanas un apkalpošanas noteikumus, personīgi pārbaudīt skaitu un gatavību, veikt uzskaiti. Organizēt un kontrolēt medicīnisko apgādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Kontrolēt un atbildēt par lietošanā saņemtajām piederošajām materiālajām un materiālo līdzekļu pareizu izmantošanu un saglabāšanu;
 • Organizēt medicīniskā inventāra, mantu, tehnisko un citu līdzekļu savlaicīgu saņemšanu, pareizu izmantošanu;
 • Pārraudzīt ārstniecības kabineta uzturēšanas kārtību, to pareizu ekspluatāciju;
 • Zināt un praktiskajā darbā pildīt veselības aprūpes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Zināt un pildīt militārā dienesta reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Ārstniecības procesā ievērot Ārstniecības likuma normas;
 • Koordinēt medicīniskā personāla savstarpējo sadarbību veselības aprūpes un medicīniskā atbalsta organizatoriskajos jautājumos;
 • Plānot brigādes medicīnisko apakšvienību darbību;
 • Organizēt un veikt brigādes personāla saslimstības un veselības aprūpes datu analīzi;
 • Piedalīties brigādes karavīru, zemessargu un zemessargu kandidātu medicīnisko pārbaužu organizēšanā;
 • Nepieciešamības gadījumos veikt zemessargu, zemessargu kandidātu, rezerves karavīru un rezervistu medicīnisko pārbaudi;
 • Informēt brigādes komandieri par situāciju medicīniskajā nodrošinājumā, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas;
 • Plānot un organizēt ārstnieciski profilaktiskos un pretepidēmiskos pasākumus;
 • Piedalīties brigādes mācību procesu plānošanā, organizēt medicīnisko atbalstu. Organizēt un veikt medicīnisko aprūpi vienībās mācību laikā. Organizēt un kontrolēt BDE apakšvienību medicīniskā nodrošinājuma spēju paaugstināšanu un pilnveidošanu;
 • Plānot un organizēt vakcināciju karavīriem un zemessargiem;
 • Veikt ārsta – pienākumus (izmeklēt un ārstēt pacientus, nepieciešamības gadījumos nosūtīt uz stacionāru un pie citiem speciālistiem papildus izmeklēšanai);
 • Atbildēt par pareizu un savlaicīgu izmeklēšanas metožu pielietošanu, lēmuma pieņemšanu un ārstēšanas metodes noteikšanu;
 • Koordinēt un kontrolēt BDE vienību medicīnas darbinieku darbu veselības aprūpes jautājumos;
 • Sistemātiski paaugstināt kvalifikāciju un papildināt savas profesionālas zināšanas, apmeklējot kvalifikāciju celšanas kursus, seminārus un konferences, piedalīties vietējās un starptautiskajās mācībās, iziet resertifikācijai nepieciešamos apmācības kursus;
 • Iesniegt atskaites par karavīru veselības stāvokli;
 • Piedalīties notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisijas atbilstoši MK noteikumiem.

Pamatprasības:

 • Ārsta grāds veselības aprūpē un ārsta kvalifikācija;
 • Ārsta sertifikācija;
 • Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Ļoti labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Pieredze plānot un organizēt darbu, strādāt individuāli un komandā;
 • Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas un dinamiski pielāgoties situācijai;
 • Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Pilnas vai pusslodzes darbu;
 • Labus darba apstākļus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Bruto atalgojums, sākot no 940 eiro līdz 1287 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes);

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Sertificēts ārsts” iesūtīt uz e-pastu aija.bumane@mil.lv līdz 09.02.2020.

Tālrunis informācijai par amata pienākumiem 26518784, citi jautājumi Personāla un administrēšanas daļā 26130777.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.