VECĀKAIS EKSPERTS/-E (234 skatījumi)

Rīga, Brīvības ielā 72
11. aprīlis, 2019

Veselības ministrija (reģ. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu – VECĀKAIS EKSPERTS/-E  Projektu vadības nodaļā (divas amata vietas uz projekta* īstenošanas laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, dabaszinātnēs, sociālās zinātnēs vai sabiedrības veselībā;
 • praktiskā darba pieredze veselības aprūpes sistēmā vai ar sabiedrības veselību vai veselības veicināšanu saistītā jomā ne mazāk kā 1 gads;
 • praktiskā darba pieredze ar liela apjoma informācijas analīzi;
 • vēlama pieredze veselīga dzīvesveida veicināšanas programmu izstrādē un īstenošanā un iepirkumu tehnisko specifikāciju izvērtēšanā, līgumu uzraudzībā;
 • vēlama darba pieredze projektu īstenošanā, plānošanā un realizācijā;
 • zināšanas par sabiedrības veselības problēmām, to novēršanas iespējām, izpratne par veselības aprūpes politiku;
 • spēja strādāt individuāli un grupā, spēja veidot labas attiecības ar sadarbības partneriem;
 • spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai;
 • angļu valodas zināšanas.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot Projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem;
 • piedalīties ar Projekta veselības veicināšanas un slimību profilakses saistīto iepirkumu plānošanā, iepirkumu dokumentācijas izstrādē, piedāvājumu izvērtēšanā un līgumu uzraudzībā;
 • piedalīties veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna sagatavošanā un aktualizēšanā;
 • piedalīties Projekta uzraudzības īstenošanā.

Piedāvājam:

 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • iespēju būt daļai no interesanta un atbildīga projekta;
 • atalgojumu no 922 līdz 1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) iesniedzami Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā līdz 2019.gada 18.aprīlim (ieskaitot), Rīgā, Brīvības ielā 72, tālr. 67876033, vai sūtot uz e-pastu vm@vm.gov.lv ar norādi “Pieteikums vecākā eksperta amatam”.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7.panta 11 daļu un 8.panta otro daļu uz ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu.

*darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1 pasākums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90001474921