VECĀKAIS LIETVEDIS (406 skatījumi)

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štābs

VALMIERĀ piedāvā darbu

VECĀKAJAM LIETVEDIM

Darba pienākumi:

 • Krājumu uzskaite;
 • Pieņemšanas un nodošanas aktu gatavošana;
 • Krājumu kustības (iekšējās un ārējās) dokumentu sagatavošana;
 • Iekšējās krājumu kustības dokumentu aprites kontrole, apkopošana;
 • Inventāra izsniegšanas lietošanā dokumentu sagatavošana;
 • Krājumu norakstīšanas aktu sagatavošana, pārbaude un apkopošana;
 • Karavīru un zemessargu uzskaites kartīšu veidošana;
 • Krājumu kustības mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošana;
 • Nolietojuma atskaišu sagatavošana;
 • Inventarizācijas dokumentu sagatavošana;
 • Inventarizācijas organizēšana un kontrole, rezultātu apkopošana un iesniegšana;
 • Klasificētās informācijas apstrāde;
 • Dalība kompleksajās pārbaudēs padotajās vienībās.

Pamatprasības:

 • līmeņa augstākā izglītība;
 • Kvalifikācijas kursi grāmatvedībā;
 • Vismaz divu gadu darba pieredze grāmatveža amatā (pieredze grāmatvedības darbā valsts iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Labas organizatoriskās prasmes;
 • Profesionālas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • Prasme lietot grāmatvedības programmu “Horizon”;
 • Precizitāte un augsta atbildības izjūta, spēja strādāt individuāli un komandā;
 • Spēja pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas, psiholoģiskā noturība;
 • Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Labus darba apstākļus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Bruto atalgojums, sākot no 745 eiro līdz 1093 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes);
 • Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Vecākais lietvedis” iesūtīt uz e-pastu inga.balule@mil.lv līdz 20.09.2019. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem Apgādes daļā 25733911, citi jautājumi Personāla un administrēšanas daļā 29513019.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.