Vecākais referents Patēriņa cenu indeksu daļā (cenu indeksi) (175 skatījumi)

Rīga, Lāčplēša iela 1
12. aprīlis, 2019

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, lai modernizētu statistikas datu apkopošanas sistēmu, kas ir saskaņota gan no statistikas sagatavošanas metodoloģijas, gan informācijas tehnoloģiju viedokļa, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

 Piedāvātais amats

Cenu statistikas departamenta Patēriņa cenu indeksu daļas vecākais referents

(amats klasificēts 18.6 amata saimē, IIIA līmenī, 9.mēnešalgu grupā)

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 835 līdz 950 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);
 • interesantu, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • motivējošu atlīdzības sistēmu atbilstoši darba rezultātiem;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei, profesionālo izaugsmi datu analīzē;
 • iespēja strādāt pie mūsdienīgu datu avotu un analīzes rīku izstrādes;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku; darba vietu Rīgas centrā.

Pamatpienākumi:

 • veikt metodoloģijas izpēti un tās pilnveidošanu;
 • organizēt cenu reģistratoru datu vākšanas procesu;
 • veikt datu apstrādi un analīzi;
 • veikt cenu indeksu aprēķināšanu;
 • veikt publikāciju sagatavošanu;
 • piedalīties jaunu datu avotu izpētē un mūsdienīgu datu vākšanas un analīzes rīku izstrādē.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila izglītība);
 • iepriekšēja darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē ne mazāka par 1 gadu;
 • statistikas un matemātikas zināšanas;
 • labas analītiskās spējas;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Access, MS PowerPoint);
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes režīmā ar noteiktiem darba izpildes termiņiem;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un vēlme apgūt jaunas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pieredze darbā ar statistikas datiem, pieredze liela apjoma datu analizē, SPSS vai R izmantošanā, kā arī zināšanas par patēriņa tirgu vai elektronisko datu (Web scraping, Scanner Data) pielietošanas iespējām tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csb.gov.lv vai personīgi CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtot pa pastu (LV-1301) vai piesakoties elektroniskā veidā CSP interneta vietnē https://www.csb.gov.lv/lv/Par-mums/Darba-piedavajumi līdz 2019. gada 1.maijam.  Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Visa Jūsu iesniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000069830