Vecākais refernts Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļā (146 skatījumi)

Rīga, Lāčplēša iela 1
7. jūnijs, 2019

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aktīvi piedalīties statistikas procesu pilnveidošanā, lai modernizētu statistikas datu apkopošanas sistēmu, kas ir saskaņota gan no statistikas sagatavošanas metodoloģijas, gan informācijas tehnoloģiju viedokļa, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes (reģistrācijas Nr.90000069830) kolektīvam!

 Piedāvātais amats

Makroekonomiskās statistikas departamenta Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļas vecākais referents

(ierēdņa amats klasificēts 18.6 amata saimē, IIIA līmenī, 9. mēnešalgu grupā)

 Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas no 835 līdz 950 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā);
 • interesantu, analītisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • motivējošu atlīdzības sistēmu atbilstoši darba rezultātiem;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei, profesionālo izaugsmi datu analīzē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, elastīgu darba laiku; darba vietu Rīgas centrā.

Pamatpienākumi:  

 • nodrošināt un pilnveidot preču ārējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes un analīzes procesus savlaicīgai kvalitatīvu datu sagatavošanai atbilstoši preču ārējās tirdzniecības statistikas metodikai un normatīvajiem dokumentiem;
 • sagatavot statistisko informāciju par preču ārējo tirdzniecību Pārvaldes publiskajai datubāzei un individuālajiem datu lietotājiem.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, statistikā vai matemātikā;
 • pieredze attiecīgā profesijā vai specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Access);
 • pieredze darbā ar skaitļošanas programmu IBM SPSS Statistics tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) iesniegt elektroniski uz e-pastu personals@csb.gov.lv vai personīgi CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtot pa pastu (LV-1301) vai piesakoties elektroniskā veidā CSP interneta vietnē https://www.csb.gov.lv/lv/Par-mums/Darba-piedavajumi līdz 2019. gada 25. jūnijam.  Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Visa Jūsu iesniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantota tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000069830