Ventspils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektors/-e (izmeklētājs/-a) (840 skatījumi)

Ventspils, Ostas iela 33
26. septembris, 2019

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde  aicina stāties dienestā un ieņemt

Ventspils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektora (izmeklētāja) amatu, 12.1. amatu saime, IA līmenis

Amata pienākumi:

  • saņem un izskata ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem, uzsāk kriminālprocesu un veic pirmstiesas izmeklēšanu;
  • veic notikuma vietas apskati, pieaicina speciālistus (ārsts, kriminālists, u.c. jomu speciālistus);
  • atklāj noziedzīgus nodarījumus, vāc informāciju un pierādījumus par noziedzīgām darbībām (aptaujā lieciniekus un pārbauda liecības, norīko ekspertīzes, pieprasa informāciju no dažādām iestādēm);
  • aiztur noziedzīgus nodarījumus izdarījušās personas, veic personu meklēšanu, kā arī neatpazītu līķu identificēšanu;
  • atbild par izmeklēšanas procesu, kā arī var vadīt izmeklēšanas grupas darbu veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā.
Dienesta apstākļi:

noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, darbs var būt arī naktīs un brīvdienās, strādā  iekštelpās, kā arī ārpus telpām – notikumu vietās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto un Valsts policijas priekšnieka noteiktajiem kritērijiem. Tiek noteikta piemaksa par speciālo dienesta pakāpi.

Darba iespējas:

amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir iespēja dienēt arī citās Valsts policijas struktūrvienībās.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt loģiskai domāšanai, vērīgumam, pacietībai, spējai pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, sniegt pirmo palīdzību, jābūt atsaucīgam un psiholoģiski noturīgam, jāprot plānot savu darbu, pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas.

Vispārējās prasības:

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība šādās tematiskajās jomās – tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, datorika. B kategorijas vadītāja apliecība, atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta “Valsts noslēpuma pieejamība” prasībām. Vairāk par prasībām dienestam Valsts policijā vari lasīt:

Piedāvājam:

– stabilu atalgojumu (mēnešalga sākot ar 959.00 EUR (bruto));

– sociālās garantijas.

Dzīves gājuma aprakstu (atbilstošu Europass CV standartam) un Pieteikuma vēstuli (detalizēti aprakstīta paša motivācija, izpratne par izvēlēto amatu un Iestādes funkcijām/uzdevumiem, kā arī sniegts pašnovērtējums un  argumentēta piemērotība amatam), nosūtīt uz norādīto e-pastu.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policija.

Kontakttālruņi: 63404641, 63604703

mailto: cv@kurzeme.vp.gov.lv;

DARBA DEVĒJA Reģistrācijas Nr.: 90000099040